ТЕЛЕВИЗИЯ

други

19 030 000 лв.

4,3%

продажби

24 374 000 лв.

5,5%

телевизионен пазар

2 972 000 лв.

0,7%

спонсори

3 316 000 лв.

0,7%

реклама

213 143 000 лв.

48,1%

абонаментни такси

109 624 000 лв.

24,7%

субсидии от държавата

70 704 000 лв.

16%

Източник: НСИ,

данни за 2014

Приходи на телевизионните оператори -

общо 443 163 000 левa

Разходи на телевизионните оператори -

общо 443 568 000 лв

 

производство на програми - 97 912 000 лв.

покупка на програми - 133 486 000 лв.

производство (вкл. дълготрайни инвестиции)

- 21 415 000 лв.

разпространение - 45 712 000 лв.

други - 58 287 000 лв.

Източник: НСИ,

данни за 2014

персонал, управление и адм. разходи - 86 756 000 лв.

22,1%

30,1%

10,3%

19,6%

13,1%

4,8%

Структура на телевизионните предавания по вид

Източник: НСИ, данни за 2014

Излъчени телевизионни предавания

през 2014 година

 

773 256 часа

 

други

5,5%

младежки

преки включвания от парламента

0,5%

0,6%

човешки истории

0,9%

телевизионен пазар

1%

регионални

образователни

1%

1%

религиозни

1,3%

забавни

2,3%

детски

изкуство, хуманитарни науки, естествени науки

2,4%

актуални

2,5%

3,4%

информационно-забавни

3,8%

спортни

документални

4,6%

5%

реклами

5,9%

новини

6,3%

информационни предавания

7,2%

музикални

15,5%

художествени

предавания (филми)

29,5%

bTV media Group

БНТ

Fox International Channels

TV 7 Group

Nova Broadcasting Group

Други

Източник:

GARB, Пиеро 97, данни за 2014

Телевизия: рекламни бюджети

по медийни групи (пазарни дялове)

 

bTV

34.14%

Нова телевизия

26.09%

bTV Action

4.23%

bTV Comedy

3.81%

TV 7

3.67%

Diema

3.51%

Diema Family

3.24%

Kino Nova

2.88%

bTV Cinema

2.84%

БНТ 1

2.02%

News 7

1.75%

ТВ Европа

1.29%

Bulgaria ON AIR

1.1%

Disney Channel

1%

bTV Lady

0.99%

Телевизия: рекламни бюджети по медии (пазарни дялове)

Източник:

GARB, Пиеро 97,

 данни за 2014

Телевизия: водещи медии

Дял от аудиторията

18,34%

7,07%

32,18%

3,74%

TV 7 - 3.74%

БНТ 1 - 7,07%

Нова телевизия - 18,34%

bTV - 32,18%

Източник: GARB, Пиеро 97,

данни за 2014

БНТ - 9,3%

TV 7 Media Group - 5.12%

Nova Broadcasting Group - 25.93%

bTV Media Group - 39.75%

Източник: GARB, Пиеро 97,

данни за праймтайм (18:00 - 24:00 часа)

за 2014

39,75%

2,97%

9,3%

5,12%

25,93%

Fox International Channels - 2.97%

Телевизия: водещи медийни групи

Дял от аудиторията

 

- дял от аудитория на водещите 4 медийни групи - над 80%

- пазарен дял (на база рекламни бюджети) на водещите 4 медийни групи – над 90%

Концентрация: