РАДИО

                                             Източник: НСИ

56,3% държавни субсидии - 42 482 000 лв.

31,7% реклама - 23 926 000 лв.

0,7% спонсори - 520 000 лв.

11,2% други - 8 472 000 лв.

Приходи на радиооператорите

общо 75 400 000 лв.

 

                                             Източник: НСИ

49,1% персонал, управление и адм разходи -

34 499 000 лв.

18% разпространение - 12 628 000 лв.

0,3% покупка на програми - 186 000 лв.

12,9% други - 9 090 000 лв.

3,8% производство (вкл. дълготрайни инвестиции) -

2 698 000 лв.

15,8% производство на програми - 11 110 000 лв.

Разходи на радиооператорите

общо 70 211 000 лв.

 

Структура на радиопредаванията по вид

Излъчени радиопредавания през 2014 г.  -   672 959 часа

Източник: НСИ, данни за 2014

Музикални

Новини

Информационно-тематични

Реклами

Актуални

Информационно-забавни

Забавни

Регионални

Спортни

Изкуство и култура

Образователни

Детско-младежки

Анонси (промоции)

Научни

Религиозни

Драматични

Други

1,8%

0,1%

0,2%

0,3%

0,8%

1%

1,3%

2%

2,2%

2,3%

4,5%

5,2%

5,3%

5,7%

11,9%

43,6%

11,9%

Източник: Алфа Рисърч,

данни за първо полугодие на 2015

Хоризонт

Дарик Радио

БГ радио

N-Joy

NRJ

Веселина

Радио 1

Витоша

Fresh

City

Z-Rock

Христо Ботев

FM+

Вероника

Радио 1 Рок

The Voice

Фокус

Мелъди

bTV Радио

Меджик ФМ

Джаз ФМ

Зорана

Друго

6.1%

6.1%

4,6%

3,9%

3,9%

3.6%

3.6%

2,6%

2,3%

2.1%

2%

1,7%

1,4%

1,4%

1,1%

1%

4,6%

3,1%

16,9%

8,3%

7,8%

6.3%

6.3%

Радиостанции: дялове редовна аудитория

(пълнoлетно население)

Радио: водещи медийни групи
Дял от аудиторията

Niеlsen BG/IPSOS, данни за първо полугодие на 2015, население 15-69

GARB, данни за първо полугодие на 2015, население 16-69

*Концентрация: дял от аудитория

на водещите 4 медийни групи - над 70%

Източник: Nielsen BG/IPSOS, GARB (цит. по Капитал)

Communicorp Group

БНР

BSS Media Group

bTV Radio Group

Balkan Broadacting

Дарик

33%

24,4%

15%

22,9%

13%

14,4%

8%

5%

5%

6,9%

19,7%

18%

Радиостанции: дял от аудиторията

(население 15-69)

 

Веселина

11,9%

Витоша

10,6%

БГ Радио

10%

NRJ

6,8%

Хоризонт

6,5%

Мелоди

5,6%

Z-Rock

5,4%

Радио 1

4,1%

City

3,9%

The Voice

3,9%

N-Joy

3,9%

Дарик

3,8%

Източник: GARB,

(цит. по Капитал),

данни за първо полугодие 2015

Радиостанции: дял от аудиторията

(население 15-64)

FM+

3.5%

N-Joy

4.7%

Дарик

5%

Витоша

5.3%

БГ Радио

5.8%

Fresh!

6.8%

Радио 1

6.8%

Веселина

7.2%

NRJ

11.5%

Хоризонт

15%

Източник: Nielsen BG/IPSOS,

(цит. по Капитал),

данни за първо полугодие 2015

Източник: TGI Bulgaria, Пиеро 97,

данни за 2014

FM+

The Voice

Витоша

Fresh!

Радио 1 Рок

Веселина

NRJ

Z-Rock

City

Вероника

N-Joy

БГ Радио

Дарик

Радио 1

Хоризонт

32,51%

32,91%

35,88%

37,44%

37,94%

40,70%

42,03%

43,19%

44,36%

45,05%

45,35%

46,40%

46,85%

49,92%

56,64%

Радиостанции: лоялна аудиатория