ПРЕСА

- 2-4 пъти месечно - 20

 

- Месечни - 79

 

- 5-7 пъти годишно - 30

 

- 1-4 пъти годично - 84

Източник: НСИ, данни за 2014

Издадени списания за широката публика

по периодичност

- Всекидневници - 55

- Излизащи 2-3 пъти седмично - 17

- Излизащи един път седмично - 127

- Излизащи по-малко от един път седмично - 96

                                            Източник: НСИ, данни за 2014

- Национални всекидневници - 16

- Регионални всекидневници - 30

                                    Източник: Пиеро 97, данни за 2014

Издадени вестници по периодичност

Източник:

GARB, Пиеро 97,

данни за 2014

Всекидневници: среден обхват (население 15-54)

Седмични вестници: среден обхват

(население 15-54)

Източник: GARB, Пиеро 97,

                    данни за 2014

Вестник за дома

Банкеръ

mobile.bg

Вестник за градината

Жълт труд

TV сага

Капитал

Супер 19'

168 часа

Уикенд

0,50%

0,58%

0,60%

0,78%

1,12%

1,36%

1,92%

2,84%

5,25%

5,12%

Всекидневници:

редовна читателска аудитория

(пълнолетно население)

Телеграф

24 часа

Дневен труд

Стандарт

7 дни спорт

Преса

Меридиан мач

Новинар

Монитор

Сега

Капитал Daily

Друго

Източник: Алфа Рисърч,

данни за първо полугодие на 2015

8,5%

6,2%

4,9%

3,2%

2%

1,4%

1,2%

0,9%

0,8%

0,6%

0,5%

1,1%

Списания - 47 млн. лв.

Източник: GARB, Пиеро 97,

данни за 2014

68%

32%

Вестници - 100 млн. лв.

Обща стойност (брутни бюджети) -

147 млн. лв.

Рекламен пазар: преса

5%

3.8%

1.5%

1.2%

1.2%

1.1%

0.9%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.4%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.4%

Уикенд

Вестник за дома

АВТОпазар

Други

Ние жените

Женски свят

Трета възраст

168 часа

Капитал

Лечител

Журнал за жената

Седмичен труд

Еврофутбол

Лична драма

Хай Клуб

Политика

Story

Блясък

Доктор

Шок

Седмичници (вестници и списания):

редовна читателска аудитория

(пълнолетно население)

 

                                                            Източник: Алфа Рисърч,

                                          данни за първо полугодие на 2015

Водещи всекидневници

по рекламни бюджети

Източник: GARB, Пиеро 97,

                    данни за 2014

Водещи издания (вестници и списания)

по рекламни бюджети

Животът днес

Капитал Daily

24 часа

Преса

Eva

България днес

Телеграф

Монитор

Стандарт

24 часа/Дневен труд

1,9%

2,6%

2,0%

2,1%

2,2%

3,3%

4,4%

4,8%

5,2%

27,2%

Източник: GARB, Пиеро 97,

                    данни за 2014

24 часа/Дневен труд

Стандарт

Монитор

Телеграф

България днес

Преса

Капитал Daily

Труд

Всеки ден

45,55%

8,7%

7,34%

5,55%

4,29%

3,45%

3,43%

2,69%

2,39%

8,09%

24 часа

Концентрация: приблизителен пазарен дял (на база рекламни бюджети) на водещите 4 медийни групи на пазара на:

 

                - вестници (всекидневници) - над 80%

                - вестници (седмичници)       - над 70%

                - списания (седмични)           - над 80%