БРОЙ МЕДИИ В СТРАНАТА

- Брой лицензирани и регистрирани радиооператори - 85

                                 Източник: НСИ, данни за 2014

 

- Наземно аналогово радиоразпръскване:64 регистрирани довставчици, лицензии за 87 радиопрограми

 

- Кабелно разпространение на радиопрограми - 27 регистрирани доставчици, лицензии за 29 радиопрограми

                                 Източник: СЕМ, данни до 31.12.2014

РАДИО

- Брой издадвани вестници - 295

- Брой вестници на лице от населението - 43,7

- Общ годишен тираж - 315 712 000

                             Източник: НСИ, данни за 2014

 

- Брой издадени списания - 635

  * за широката публика - 213

  * специализирани - 422

                             Източник: НСИ, данни за 2014

ПРЕСА

- Онлайн медии (включително уеб издания на печатни и електронни медии) - над 1000

ИНТЕРНЕТ

- Брой лицензирани и регистрирани

телевизионни оператори - 112

                             Източник: НСИ, данни за 2014

 

- Разпространение чрез мрежи

за цифрово радиоразпръскване - 22 доставчици, лицензии за 28 телевизионни програми.

- Разпространение по кабел и сателит - 122 доставчици, лицензии за 148 телевизионни програми

                             Източник: СЕМ, данни до 31.12.2014

ТЕЛЕВИЗИЯ