МЕДИЙНИ ГРУПИ В РАДИОТО

Communicorp Group (търговски доставчик)

Източник: CEM, Communicorp Group

Българско национално радио (обществен доставчик)

Национални програми

Регионални програми

Източник: CEM

BSS Media Group (търговски доставчик)

Източник: CEM

bTV Radio Group (търговски доставчик)

Източник: CEM

Balkan Broadcasting (търговски доставчик)

Източник: CEM

Дарик (търговски доставчик)

Източник: CEM

Фокус (търговски доставчик)

Фокус (търговски доставчик)

Източник: CEM

Източник: CEM