РЕКЛАМЕН ПАЗАР: БЮДЖЕТИ ПО ВИДОВЕ МЕДИИ

Нетни рекламни бюджети по медии

Телевизия - 183,6 милиона лева

Преса - 41,2 милиона лева

Радио - 16,5 милиона лева

Интернет - 42,5 милиона лева

Източник - Пиеро 97, данни за 2014г.

Брутни реклами бюджети по медии

Телевизия - 995,7 милона лева

Преса - 147,0 милиона лева

Радио - 49,6 милиона лева

Интернет - 45,2 милиона лева

Източник - Пиеро 97, данни за 2014г.